Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Vakantiekamp ‘De Rimboe is een onderdeel van Hotmamahot V.O.F. We werken uitsluitend met ervaren workshopmasters (in het bezit van een V.O.G.) die er een onvergetelijke week van willen maken voor uw kind(eren). Hieronder een aantal algemene voorwaarden om dit mogelijk te kunnen maken.

Ter voorbereiding:
 • Door uw kind in te schrijven voor ons vakantiekamp, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.
 • We bewaren uw contactgegevens gedurende de duur van het kamp.
 • Uiterlijk een week voor aanvang van de kampdagen sturen wij u per e-mail de laatste praktische informatie over het kamp. 
 • Eventuele fouten of vergissingen in onze folders en /of website zijn niet bindend. 
Tijdens het kamp:
 • Hotmamahot V.O.F. is niet aansprakelijkheid voor schade of letsel aan deelnemers door activiteiten die kundig zijn uitgelegd. Hotmamahot V.O.F. beschikt over professionele en geschoolde workshopmasters en begeleiders waarmee wij de kans op schade of letsel bij de deelnemers ten tijde van de activiteiten ten koste van alles willen vermijden. Dagelijks is er tevens minstens één persoon in het bezit van een (kinder)EHBO-diploma. Toch hebben we te maken met (sport)activiteiten waarbij altijd een vorm van risico tot schade of letsel aanwezig is. Daarom is deelname aan ons kamp geheel op eigen risico van de ouders. 
 • Hotmamahot V.O.F. is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. 
 • Met de inschrijving van uw kind geeft u Hotmamahot V.O.F. toestemming om het programma zoals gekozen door de workshopmasters en begeleiders uit te laten voeren. 
 • De ouder(s)/verzorger(s) dient zich iedere ochtend om 9 uur en aan het einde van de dag te melden bij de begeleider van uw kind. 
 • Ouders/verzorgers kunnen aangeven of ze Hotmamahot V.O.F. toestemming geven om hun kind aan het eind van de dag alleen naar huis te laten gaan. Zonder toestemming laten wij uw kind niet alleen vertrekken. 
 • In geval van onvoorziene omstandigheden beslist de leiding van Hotmamahot V.O.F.
 • U geeft ons hierbij toestemming om beeldmateriaal dat is gemaakt tijdens ‘De Rimboe’, met daarop herkenbare afbeeldingen van uw kind, voor eventuele promotionele doeleinden (internetsite, flyer) te gebruiken. Heeft u dat liever niet, laat het ons dan voor aanvang van het kamp weten.
Annulering:
 • Eventuele annuleringen dienen telefonisch en schriftelijk aan Hotmamahot V.O.F. te worden gemeld. 
 • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de kampdagen brengen wij 50% van het deelnamegeld in rekening. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van het kamp brengen wij 100% van het deelnamegeld in rekening. 
 • In geval van annulering is de deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats naar ‘De Rimboe’ te sturen mits toestemming is verleend door Hotmamahot V.O.F. 
 • Bij overmacht waardoor ‘De Rimboe’ geheel of ten dele niet door kan gaan, is Hotmamahot V.O.F. gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel te besluiten ‘De Rimboe’ te annuleren zonder recht op schadevergoeding voor de deelnemers. Uiteraard wordt het deelnamegeld wel evenredig terugbetaald. Onder overmacht wordt ook bedoeld: onvoldoende aanmeldingen. 
Corona Maatregelen:
 • Wij zullen ons ten alle tijden houden aan de richtlijnen van het RIVM. Specifiek kijken wij hierbij naar de regelingen voor scholen en sportverenigingen voor kinderen van de basisschoolleeftijd. 
 • Kinderen blijven de hele week in hun eigen groepje en bij hun eigen begeleider. Zo houden wij de verschillende contacten onderling minimaal. 
 • Wij letten tijdens het kamp extra op de hygiëne en zullen de kinderen daar ook in stimuleren.
 • Heeft uw kind klachten dient u uw kind ziek te melden en gelden bovenstaande annuleringsvoorwaarden. Voor wat wij onder klachten verstaan zie ons corona protocol.
 • Mocht blijken dat ‘De Rimboe’ niet door kan gaan door de richtlijnen van het RIVM, dan zullen wij het kamp annuleren en iedereen het deelnamegeld terugbetalen.
 

Vennootschap Onder Firma (VOF)

Nieuwe Leeuwarderweg 16
1022 BP Amsterdam
 
64955745
NL855920130B01

Pomp it loud let’s go!